ERÄKURJET

Lippukunnan varsinainen toiminta tapahtuu erilaisissa ryhmissä. Ryhmien koot ja rakenteet määräytyvät ikäkauden mukaan.
Ryhmän viikoittainen toiminta koostuu noin tunnin mittaisesta kokouksesta. Kokoukset pidetään useimmiten lippukunnan kololla Ebba Brahen puistikko 2:ssa.
Lisäksi toimintaan kuuluu ryhmien omia sekä lippukunnan yhteisiä retkiä ja tapahtumia. Toimintaan kuuluvat pidemmät leirit ja isommat tapahtumat ovat useinmiten alueen tai keskusjärjestön järjestämiä.
Partiolaiset myös kilpailevat keskenäisestä paremmuudesta partiotaitokilpailuissa.

Viikoittainen toiminta kokouksissa rakentuu vanhojen taitojen kertaamisen ja uuden opettelun ympärille. Jokaisessa kokouksessa kerrataan ja/tai syvennetään jo opittuja taitoja sekä opetellaan uusia taitoja.
Opeteltavat taidot koostuvat mm. partio-, erä-, käden- ja sosiaalisista taidoista, joiden avulla nuorista pyritään kasvattamaa vastuuntuntutnoisia kansalaisia.

Retkillä ja leirieillä päästään testaamaan, kehittämään ja syventämään viikoittaisissa kokouksissa opittuja taitoja. Erityisesti ryhmien omilla retkillä ryhmä pääsee kehittämään itseään ryhmänä, mikä luo uskomaattoman vahvat yhteenkuulumisen tunteen.
Retket ja leirit suuntautuvat useimmiten luontoon, joten nuori pääsee irroittautumaan normaalista arjen hälinästä ja tutustumaan luonnon tarjoamiin ihmeisiin.

Partiotaitokilpailut ovat koulutuksellisia useimmiten leikkimielisiä kilpailuja, joissa eri lippukuntien ryhmät ottavat mittaa toisistaan joko piirinmestaruus- tai suomenmestaruustasolla.